CONTACT / TICKETS

Als u contact met ons wilt opnemen, maar óók als u tijdig een ticket wilt reserveren om een komende uitvoering bij te wonen,
stuur dan een e-mail naar het adres hieronder.

Email: muziekopdelangegracht@gmail.com


adres: Kinderlaan 2, Esbeek
Rekeningnummer: NL76RABO 0198.9281.30 t.n.v. Muziek op de Langegracht